Công trình đã thực hiện

Công trình Khách sạn Holiday One 2

Phạm Ngọc Thạch, Cần Thơ

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt dự phòng

Hệ thống Khách sạn Lion

Cần Thơ

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt dự phòng

Bệnh viện Hòa Hảo

đường Cách Mạng Tháng Tám, Cần Thơ

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp điện trở dự phòng